انواع برنج

انواع برنج

در جهان بیش از ۴۰۰۰۰ گونه برنج کاشته می‌شود. گونه‌های مختلف برنج ازنظر شکل، رنگ و اندازه باهم تفاوت دارند که از نظر اندازه نیز به سه دسته دانه بلند، دانه‌متوسط و دانه کوتاه تقسیم می‌شوند. مهم‌ترین انواع برنج عبارت‌اند از:

برنج سفید
برنج قهوه‌ای
برنج وحشی
برنج سیاه
برنج قرمز یا سرخ

ادامه مطلب