آرانچینوی زعفران، خرچنگ و ماهی مرکب به‌همراه سس تند «آیولی»؛ ایتالیا

آرانچینو، یک غذای سنتی در ایتالیا و مخصوص شهر سیسیل است. ماده اصلی تشکیل‌دهنده آرانچینو برنج است که به‌شکل یک توپ...

ادامه مطلب